Pisanie Kobiety mają we krwi! To nasz sposób wyrazu.

„Zajmij się lepiej plewieniem grządek lub pieczeniem ciast, jeśli potrzebujesz coacha do pisania”

Mniej więcej taki jad przelał się wczoraj w komentarzu pod info o mastermindzie.

Tylko, że w tym jadzie nie ma za grosz prawdy.
Zobacz… U wielu Kobiet pisanie to naturalny sposób wyrażania siebie.

My od dzieciństwa pisałyśmy dzienniki.
Zbierałyśmy wpisy do pamiętników.
Dziś prowadzimy plannery, mamy aplikacje do robienia notatek w telefonach.

PISANIE MAMY WE KRWI.

I choć nie wszystkie z nas zostają pisarkami wydającymi bestsellery, to większość z nas prowadzi swoje fanpage.
Bo marketingiem marki osobistej zajmujemy się same.

I całe szczęście! 
Copywriter nie napisze tekstu z Twojego Serca!

Okazuje się jednak, że wspaniałe Kobiety prowadzące biznesy z serca mają kłopoty z pisaniem postów. 
Z tym, by pisać je autentycznie i szczerze.

Dlatego jestem ja i moje usługi, których celem jest to, byś mówiła swoją prawdę odważnie.
Bo Twoja prawda zmienia świat.